Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou nezávislou organizací, která pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů. Svaz tělesně postižených v ČR, je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a ve své činnosti se řídí Stanovami STP v ČR, o.s. schválenými na mimořádném sjezdu v roce 2008 s následnými úpravami, naposled 22. 9. 2017.

Naše místní organizace Svazu tělesně postižených v Novém Jičíně (dále jen MO STP) byla zaregistrována v roce 2002 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotně postižených s přídavkem v názvu „s klubem SPCCH“, od roku 2007 již bez tohoto přídavku v názvu a sdružuje občany postižené tělesně a postižené civilizačními chorobami města Nový Jičín, jeho městských částí Bludovice, Žilina, obce Libhošť, obce Starý Jičín a jeho m. č. Vlčnov a Starojická Lhota, obce Bartošovice s m. č. Hukovice, městyse Suchdol n. Odrou a obce Šenov u Nového Jičína. Ke konci roku 2017 jsme měli evidováno celkem 253 členů, z nichž bylo 158 s příslušností ke Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. a 95 s příslušností ke Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s..

Cílem činnosti naší organizace je hájit specifické potřeby a zájmy členů, bez ohledu na rozsah jejich zdravotního postižení. Náplní činnosti naší organizace je programová péče o členskou základnu, která spočívá v tvorbě a uskutečňování činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, poznávací i informační. Naše organizace je ve své činnosti finančně závislá na příspěvcích členské základny, dotaci města Nový Jičín formou Dotačního řízení a na finančních darech fyzických a právnických osob.

Výbor organizace se touto cestou obrací na fyzické i právnické osoby s laskavou žádostí o poskytnutí finančního daru, který by sloužil především na částečné krytí nákladů na uskutečňování týdenních rekondičních ozdravných pobytů. Za vše co pro nás uděláte, můžeme poskytnout prezentaci loga nebo názvu Vaší firmy-společnosti a to ve vývěsní skřínce organizace v centru města, při konání velkých akcí nebo rovněž na těchto webových stránkách naší organizace. Za Vaši finanční pomoc předem upřímně děkujeme.

Činnost organizace finančně podporuje město Nový Jičín formou Dotačního řízení.